Uddrag fra bogen Anti-age

Forsøgsprojekter mod aldring

  • James Peye fra Apollo ventures angiver, at der findes mere end 50 behandlinger mod aldring i forsøgsstadiet.
  • Larry Page, grundlægger af Google og et af de rigeste mennesker i verden, har oprettet Calico. Calico er et selskab, der forsøger at samle og udvikle viden inden for »lifespan« med det formål at forlænge mennesket livslængde.
  • Forskere på Harvard University har opdaget og patenteret GDF11, en såkaldt »ung blodfaktor«, der kan regenerere hjerte, hjerne, muskler, lunger og nyrer, når den sprøjtes ind i gamle dyr. Man er nået så langt, at der foretages forsøg på mennesker.
  • Celularity er et selskab, der arbejder med stamceller fra placenta – moderkagen – og med immunterapi for at øge kroppens evne til at bekæmpe sygdom, hele og regenerere – og dermed forlænge vores sunde levetid. Selskabet har allerede flere behandlinger, der er nået til kliniske forsøg.
  • Samumed arbejder med den såkaldte Wnt pathway genem celle-væggen og satser på at kunne behandle degenerative sygdomme – for eksempel slidgigt.
  • Prana Biotechnology er børsnoteret på Nasdaq og udvikler medicin mod Alzheimers, Huntington, Parkinsons og andre aldersrelaterede degenerative sygdomme. Selskabets ledende medikament hedder PBT2.
  • BioTime arbejder ligeledes med regenerativ medicin og stamceller for at kunne genopbygge aldersrelaterede celle- og vævsskader i hjertet og bevægeapparatet. Selskabet er børsnoteret på NYSE.
  • Peter Diamandis – manden, der næsten egenhændigt fik sparket den private rumindustri i gang med X-Prize og er medstifter af Singularity University – arbejder på adskillige start-ups med det formål at forlænge menneskets liv, blandt andet Human Longevity Inc., der har som formål at forlænge den sunde levetid ved at give adgang til databaseret viden om sundhed baseret på DNA-sekventering, machine learning og ekspertanalyser. Craig venter, der var hovedmanden bag den første sekventering af det menneskelige genom i 2001, har kastet sig ind i feltet og er co-founder af firmaet.

Jorden har en begrænset størrelse, og man kan med rette blive bekymret for, hvor vi alle skal være hvis ingen i løbet af de næste 40 år længere dør af alder. Derfor har vi regnet på konsekvenserne af et længere liv.

Dødsrater og livslængde

Selvom vi bliver amortale (uden aldring), bliver vi ikke immortale (udødelige). vi vil fortsat dø af alle mulige andre årsager. Fra katastrofer, krige og brande til ulykker forårsaget af almindelig dumdristighed og dumhed. vi vil også fortsat kunne dø af nye sygdomme og uheldige infektioner og kræfttyper, der ikke skyldes aldersgener. Hertil kommer så en svært forudsigelig tilbøjelighed til selv at afslutte livet. vil selvmordsraten stige, når livet potentielt bliver meget, meget længere?

Lad os starte med de ufrivillige årsager til død. Ifølge WHO-data fra 2015 er dødsraten på grund af uheld (trafikulykker, forgiftning, fald og så videre) 0,064 %. Hvis dette engang bliver den eneste dødsårsag, vil livet vare i gennemsnit 1562 år.

Hvis vi tillægger den viljesbestemte dødsrate på 0,023 % fra vold og selvmord, bliver livslængden reduceret til 1149 år.
Men allerede i dag er dødsraten blandt andet som følge af selvmord ikke den samme livet igennem. For ældre over 70 er den i Europa 0,15
%, i USA 0,19 % og globalt 0,26 %. Det er forfatternes gæt, at denne rate vil stige. Hvis vi anvender de 0,26 %, bliver den gennemsnitlige livslængde 384 år. Hvis den bliver dobbelt så stor, bliver livslængden 192 år. vi konkluderer, at en fordobling – måske firedobling – fra i dag bliver det fremtidige gennemsnit.
I de første mange år vil selvinducerede sygdomme på grund af dårlig livsstil, for eksempel manglende motion, rygning, manglende stresshåndtering, dårlig kost med videre, også være stærkere end den livsforlængende behandling, man kan give. Det vil sige, den stærkt forøgede livslængde vil blive indfaset langsomt. Medmindre man som samfund sætter hårdt ind over for livsstilsygdomme, vil der i begyndelsen være en enorm social slagside, hvor det veluddannede gennem- snit tænker langsigtet, mens det socialt belastede ikke vil kunne lade være at ryge, ikke vil kunne holde sig nede i vægt og så videre.

Fertilitet

En yderligere faktor, der vil påvirke befolkningstallet, er fertiliteten. vi ved ikke, hvad der sker med den fertile alder – det vindue, hvor kvinden kan blive gravid. I dag går det fra cirka 15 år til 45 år. Det er allerede i dag muligt at stimulere kroppen, så man kan blive gravid endnu senere. I dag stiger risikoen for fødselsdefekter med alderen – men måske forsvinder denne effekt. Får vi appetit på at få flere børn, hvis vi lever meget længere? Eller vil udviklingen, som vi kender den i dag, med faldende fødselsrate fortsætte? Indtil nu har vi observeret, at jo bedre det går i et samfund, desto færre fødsler. Hans Rosling har sammen med flere andre vist, at jo mere udviklet et samfund er, desto færre fødsler er der. Således føder indfødte danskere ekempelvis under to børn per par. I Japan har denne tendens medført et kraftigt faldende folketal.
I en verden uden aldring kommer vi næppe uden om en begrænsning af antallet af børnefødsler, som vi kender det fra Kinas etbarnspolitik.

Konsekvenserne for det globale befolkningstal

Ifølge FN’s 2018-beregninger vil den globale befolkning frem til år 2100 vokse fra 7,5 milliarder til godt 11 milliarder.
Hvis livslængden som beskrevet ovenfor vokser til 150 år eller mere – og fødselsraten er uændret – vil vi i stedet i år 2100 være 18 milliarder på kloden – 150 % flere end i dag. vil 18 milliarder i stedet for 7,5 milliarder være en katastrofe? Svaret er ja, hvis vi ikke tager hensigtsmæssige skridt.
At øge vores fødevareforsyning med 150 % på 80 år bør være nem- mere, end det har været over de sidste 200 år at skaffe føde til syv gange den ene milliard mennesker, vi var på kloden omkring år 1800.
Energiforbrug, forurening og CO2 kan selvfølgelig blive udfordringer – men væksten i effektiv udnyttelse af vedvarende energikilder som sol og vind bør også gøre dette muligt.
Endelig er der trængselsaspektet. vi kommer til at skulle gøre en stor indsats for at gøre de meget store byer på kloden bedre beboelige, hvis vi fortsætter med at klumpe os mere og mere sammen i bysamfund.

Anmeldelser

Super interessant

»Spændende og let læselig bog. Et emne der sjældent tages helt alvorligt, alligevel formår forfatterne her at give en super god og veldokumenteret indsigt uden det bliver “langhåret”. Giver bestemt stof til eftertanke og et godt og positivt input i hverdagen.«

Livet længe leve

»En vigtig bog om et emne der omhandler os alle! Der er masser af metoder og råd at tage videre igennem livet. Bogen er letlæselig, motiverende og seriøs. En perfekt gavetil enhver man ønsker at give et længere liv.«

En fantastisk tankevækkende

»En fantastisk tankevækkende bog om “evigt” liv og hvordan vi opnår det. Den er på samme tid provokernde og inspirerende. Masser af aldringsforskning omtales – det var nyt for mig – og satte masser af tanker i gang, om hvordan jeg og mine nærmeste skal leve og opleve i fremtiden. Til alle jer om elsker livet: Læs denne bog og efterlev de mange gode råd, så er I godt på vej. God rejse ind i fremtiden. Jeg glæder mig til at møde alle jer, som tager disse nye tanker og handlinger til jer. TAK.«

Spændende tilgang til livet

»En spændende bog om livets forlængelse. Hvordan, hvorfor og at det muligt. Specielt de to sidste kapitler hvor der er konkrete forslag til hvad du kan gøre. En bog man bør læse hvis man vil have nyt input til livet.«