Uddrag fra bogen Anti-age

Moores lov

Mange teknologier har gennem tiden drevet denne acceleration. Både ild, tøj, sprog, landbrug og industrialisering har drevet mennesket frem med tiltagende kraft. Den stærkeste drivkraft er for øjeblikket computerberegning.

Den oprindelig udgave af Moores lov får du her:

»Kompleksiteten af chips er steget med en faktor to per år. På kort sigt kan den stigning forventes at fortsætte, hvis den ikke accelererer. På længere sigt er stigningstakten lidt mere usikker, selvom der ikke er grund til at tro, at den vil forblive næsten konstant i mindst ti år. Det betyder i 1975, at antallet af komponenter per Integreret kredsløb (CPU) vil være 65.000.«

Gordon E. Moore i Electronics Magazine, 19. april 1965.

Eller den mere enkle udgave:

»Antallet af transistorer i et integreret kredsløb vil fordobles hver 18. måned, og dermed har man dobbelt så meget beregningskraft.«

Den iPhone, du har i lommen, indeholder 3.300.000.000 komponenter – tilfældigvis det samme antal basepar som det menneskelige DNA. Til sammenligning har jordens mest simple organismer blot 65.000 basepar i deres DNA. Hvis man forsøger at beskrive den samme eksponentielle udvikling i et eksempel med hastigheder, vil det svare til, at hvor man i 1971 kunne gå en meter på et sekund, kunne man i 2017 gå til solen og tilbage igen tre gange på et sekund. Det svarer til 150 millioner km/sekund.

PRISEN

Samtidig med at hastigheden er eksploderet, er prisen imploderet. Prisen for at lave en milliard (1.000.000.000) beregninger på ét sekund kostede i 1964 145.000.000.000 amerikanske dollars, svarende til cirka en tredjedel af det danske bruttonationalprodukt. 50 år senere, i 2014, kostede den samme mængde beregninger 0,08 dollars.

MOD HIMLEN OG JORDEN PÅ SAMME TID

Igennem al den tid, vi har haft computere, er der altså to trends: Ydelsen går mod himlen, prisen falder mod jorden, og begge dele accelererer. Den udvikling, der gennem mange år har ligget helt stabilt, giver mulighed for ret præcise forudsigelser.

Ray Kurzweil, direktør for kunstig intelligens hos Google og anerkendt amerikansk futurist og forfatter, har ret præcist beskrevet udviklingen i sine mange fremtidsforudsigelser. Han beskrev blandt andet, at en form for internet ville dukke op omtrent på det tidspunkt, hvor det skete, og han beskrev, at en smartphone ville blive udviklet omkring det tidspunkt, hvor den kom frem. Læs selv mere på Wikipedia. 86 % af Kurzweils forudsigelser i 1990’erne har vist sig at være korrekte. Ud af 147 forudsigelser har 115 holdt stik, og yderligere 12 har været stort set korrekte. Kun tre var forkerte. Kurzweils præcision bygger på beregninger baseret på den eksponentielle udvikling.

Når et område begynder at bruge computere som den centrale måde at lagre og arbejde med data på, har det vist sig, at udviklingen på området begynder at følge samme kurve som Moores lov. Hvis du tænker lidt over det, ved du det allerede, for vi ser det i vores hverdag. Udviklingen inden for fotos og video er eksploderet og er reelt blevet gratis. Telefoni, elektroniske bøger med videre følger samme trend. I den medicinske verden går nogle områder samme vej.

Røntgenområdet er et eksempel. Skanninger bliver bedre og bedre, mens prisen for dem bliver lavere og lavere. Her kan man se de samme fordoblinger i kvalitet og halveringer i pris som på computerområdet. Men inden for centrale dele af sundhedsvæsenet har denne udvikling ikke fået fat. De medicinske tiltag mod aldring har blandt andet derfor været begrænsede. Vi tror, at forskellen nu er, at denne udvikling vil sprede sig til flere og flere sundhedsområder og skabe hastige forandringer.

Anmeldelser

Super interessant

»Spændende og let læselig bog. Et emne der sjældent tages helt alvorligt, alligevel formår forfatterne her at give en super god og veldokumenteret indsigt uden det bliver “langhåret”. Giver bestemt stof til eftertanke og et godt og positivt input i hverdagen.«

Livet længe leve

»En vigtig bog om et emne der omhandler os alle! Der er masser af metoder og råd at tage videre igennem livet. Bogen er letlæselig, motiverende og seriøs. En perfekt gavetil enhver man ønsker at give et længere liv.«

En fantastisk tankevækkende

»En fantastisk tankevækkende bog om “evigt” liv og hvordan vi opnår det. Den er på samme tid provokernde og inspirerende. Masser af aldringsforskning omtales – det var nyt for mig – og satte masser af tanker i gang, om hvordan jeg og mine nærmeste skal leve og opleve i fremtiden. Til alle jer om elsker livet: Læs denne bog og efterlev de mange gode råd, så er I godt på vej. God rejse ind i fremtiden. Jeg glæder mig til at møde alle jer, som tager disse nye tanker og handlinger til jer. TAK.«

Spændende tilgang til livet

»En spændende bog om livets forlængelse. Hvordan, hvorfor og at det muligt. Specielt de to sidste kapitler hvor der er konkrete forslag til hvad du kan gøre. En bog man bør læse hvis man vil have nyt input til livet.«

Et par ord fra forfatterne